A Pécsi Szakképzési Centrum 13 szakképző intézményével 8 Baranya megyei településen folytat tradicionális értékekre épülő, a jelen és jövő gazdasági kihívásaihoz illeszkedő szakképzési tevékenységet. Közel 7000 tanulójával a megye egyetlen, a Dél-Dunántúl legnagyobb szakképzési centruma. Tagintézményeink elsősorban szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás-nevelés során képezik a tanulókat, de a centrum lehetőséget nyújt a nappali, esti, levelező formájú felnőttoktatás, felnőttképzés, valamit a HÍD programok keretében történő oktatásban való részvételre is.

A Pécsi Szakképzési Centrum – részben a duális képzésnek köszönhetően – kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Kapcsolatrendszerünk építését és fejlesztését elsősorban a munkaerőpiac és a gazdaság elvárásainak való megfelelés szándéka motiválja.

A jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva egy tanuló több szakképesítést is megszerezhet ugyanazon iskola falai között; amit segít az intézmények széles képzési kínálata. (Több mint 30 ágazatban folytatunk szakképzést.) Vonzáskörzetünk meghaladja Pécs és Baranya megye határait. Képzési profilunk növekedésével a régió más megyéiből, Tolna és Somogy megyéből, de egyes szakmák esetében az ország más megyéiből, sőt, a határon túlról is érkeznek diákok. A tanulók számára több helyszínen biztosítunk kollégiumi ellátást.

Pécsett párhuzamosság nélkül, tiszta profillal tevékenykednek iskoláink. A vidéki települések kínálata illeszkedik a járások munkaerőpiaci igényeihez, többségük egyedüli középiskolaként népességmegtartó, közösségépítő és kultúraközvetítő szerepet is betölt.

A magas szintű oktató-nevelő munkának köszönhetően több iskolánk nyerte el a „Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye” és az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.

Iskoláink földrajzi elhelyezkedése

Iskoláink földrajzi elhelyezkedése