Menu

Tisztelt Igazgató Hölgyek és Urak, kedves Kollégák!
Tisztelt Olvasó!

A magyar oktatástörténet egyik legnagyobb léptékű megújítását hajtjuk végre, melynek eredményeként esélyegyenlőséget teremtő, versenyképes tudást biztosító, magas színvonalú köznevelés jön létre, amelyben a felnövekvő nemzedékek valódi értékekkel, boldogulásukat segítő ismeretekkel gyarapodnak, a pedagógusok pedig az állam és a társadalom részéről egyaránt hivatásuk jelentőségéhez méltó elismerésben részesülnek.
A 2017/2018. tanévben a kormány intézkedéseinek újabb kézzelfogható eredményei lesznek.

A teljes kiadvány

 Az állam felelősséget vállal fenntartótól és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül a magyar köznevelési rendszer minőségéért, a pedagógusok fizetéséért és a köznevelési intézmények közszolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférésért.
A köznevelési rendszer kiemelt támogatást és figyelmet kap az elkövetkező években is. Az Európai uniós forrásokból a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban a Kormány a köznevelési ágazat fejlesztéseit elsősorban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében biztosítja. Az EFOP konstrukciók komplex fejlesztéseket valósítanak meg a köznevelés rendszerében. A tartalmi, módszertani fejlesztésekre több, mint 143 Mrd Ft áll rendelkezésre, a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseire 125,83 Mrd Ft forrás fordítható.

A most kezdődő és a következő tanév számos változást hoz a köznevelési rendszerben, amelyek sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a pedagógusok a változások iránt elkötelezettek legyenek. Kérem ezért a kedves kollégákat, hogy mindannyiunk – a diákok, a pedagógustársadalom és az egész ország – érdekében nézzenek bizakodóan a jövőbe és legjobb tudásuk szerint lássák el feladataikat, mert a közoktatási-köznevelési rendszer valódi megújítása az Önök hathatós közreműködésével valósítható meg.

„A nevelő lénye optimista. Ha nem hinné, hogy az emberek jobbá tehetők, a világ ésszel és renddel megszépíthető: nem is tanítana.” (Németh László)

Visszatekintve az elmúlt évekre számos eredményt értünk el közösen, amelyek közül kiemelkedik a komoly vitákat követően elfogadott nemzeti köznevelésről szóló törvény.
Ennek részeként került bevezetésre az új előmeneteli rendszer, az új pedagógus-bértábla is, mely 2013 szeptemberétől a korábbiaknál lényegesen jobb anyagi körülményeket biztosít a pedagógusok számára.
De vajon elég lesz-e önmagában egy új előmeneteli rendszer – melyben sokan még mindig csak béremelést látnak – ahhoz, hogy helyreálljon a pedagógusok társadalmi megbecsültsége?
Lesz-e valaki jobb pedagógus pusztán azáltal, hogy bevezetjük Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját vagy hogy megváltoznak a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésével kapcsolatos feladatok? Lehetséges-e – akár indirekt módon – egy jogszabállyal előírni valakinek a megbecsülését, tiszteletét? Nagy valószínűséggel mindhárom kérdésre nem a válasz. Ahhoz, hogy a társadalom megbecsülését megszerezzük, elsősorban elkötelezettségre, motivációra és önbecsülésre van szükség, amit jogszabályok nem adhatnak, mint ahogy megbecsülést, tiszteletet sem írhatnak elő. Lehetőséget teremthetnek azonban arra, hogy a pedagógus nagyobb figyelmet fordíthasson önmagára, szakmai fejlődésére, egész pedagógusi mivoltára, arra, hogy a pedagógus valóban az legyen, amire hivatása van: lámpás, útjelző, példakép.

Jelen kiadvány összeállításánál azt a célt tűztük ki, hogy segítséget adjunk a jogszabályok áttekintéséhez, értelmezéséhez, tájékoztatást adjunk a folyamatban lévő fejlesztésekről, változásokról. Ezzel is támogatni kívánjuk a köznevelés szakszerű, jogszerű működését, megkönnyítve a nevelő-oktató munkájuk során felmerülő feladatok megoldását.

Fontos, hogy a pedagógusok, a diákok, a szülők is értesüljenek az aktuális feladatokról és tennivalókról, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy a környezetükben a megszokott fórumokon juttassák el az itt olvasható információkat az érintettekhez.

A köznevelés valamennyi szereplőjének eredményes és sikerekben gazdag tanévet kívánunk.

Budapest, 2017. augusztus 25. Üdvözlettel:
Oktatásért Felelős Államtitkárság