Menu

A Pécsi Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

magyar-angol, illetve magyar-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar nyelv és irodalom, valamint egyéb, a végzettségének megfelelő tantárgyak tanítása szakgimnáziumban és szakközépiskolában. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, középiskolai tanári végzettség,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  tanítási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakk Anna igazgató nyújt, a 0672/465-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Zakk Anna igazgató részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
  • Személyesen: PSZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma titkárságán, Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.