Menu

A Pécsi Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma

elektronikai szakmai elméleti tantárgyakat oktató tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Elsődleges feladata, hogy felkészítse a diákokat az alapismeretek emelt, ill. középszintű érettségire, elektronikai technikusi vizsgára. A villamos szaktárgyak tanítása mellett feladat még a tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés, felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások tartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, villamos mérnök-tanár,
 • szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • PLC, mikrovezérlő, C programozási ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, villamos mérnök-tanár,
 • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás
 • villamosipari szabványok ismerete, villamos mérőműszerek kezelése (oszciloszkop stb.), nyomtatóáramkör-tervező szoftverek ismerete (KiCAD), kézügyesség
 • készség szintű számítógépes szoftverhasználat

Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Amrein György és Novák Istvánné nyújt, a 0672/513-265 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, 48-as tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/784-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: elektronikai szakmai elméleti tantárgyakat oktató tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény vezetése a beérkezett pályázatokat elbírálja. A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő személy, személyek kiválasztása után, személyes elbeszélgetésekre kerül sor. A személyes meghallgatások után a Pécsi Szakképzési Centrum Főigazgatójával történő egyeztetés után kerül sor a végleges döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• A Pécsi Szakképzési Centrum honlapján: www.pecsiszc.hu

• Az intézmény honlapján: www.zipernowsky.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakörrel, a munkavégzés helyével kapcsolatban további információt a www.zipernowsky.hu honlapon szerezhet.