A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című kormányhatározat értelmében szakképzési rendszerünk a 2016/17. tanévtől gyökeresen átalakult. A cél a munkaerőpiaci igényekre gyorsan, és rugalmasan reagáló, minőségi szaktudást, és számos karrier-utat biztosító szakképzési rendszer kialakítása.

A következőkben szeretnénk felhívni a figyelmet az intézménytípusok új elnevezésére, és azokra a szerteágazó lehetőségekre, amelyeket a szakképző iskolák kínálnak az oda jelentkező diákoknak.

Az eddigi szakközépiskolát az idei tanévtől már szakgimnáziumnak hívják, mivel itt már a 9. osztálytól a közismerettel párhuzamosan folyik a szakmai elmélet és gyakorlat oktatása is. A 12. évfolyam érettségivel és az ágazatnak megfelelő szakképesítést/szakképesítéseket igazoló OKJ bizonyítvány megszerzésével zárul. A tanulók érettségi után egy év alatt érettségire épülő szakképesítést (pl. technikusi végzettséget) szerezhetnek, de akár egyetemen, főiskolán is folytathatják tanulmányaikat. Jó hír az is, hogy aki a szakirányú felsőoktatásban tanul tovább annak a szakgimnáziumi tanulmányok beszámításával a képzési idő lerövidülhet.

A korábbi szakiskolák szakközépiskolaként kínálnak egységesen három éves szakmai, majd ezt követően két éves érettségire felkészítő képzést. Itt az első 3 évben nagyobb a szakmai tantárgyak és a gyakorlat aránya, mint a szakgimnáziumban.  A 10. osztálytól - a duális szakképzés elvének megfelelően - a gyakorlati képzés tanulószerződéssel külső képzőhelyeken, valós munkakörnyezetben folyik.  Az OKJ szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzése után a diákok két év alatt érettségit szerezhetnek, de persze választhatják a munkába állást is. Amennyiben az érettségi megszerzését választják, már csak a négy kötelező érettségi tárgyból kell vizsgát tenni, hiszen az ötödik tantárgyat a szakmai végzettség kiváltja. Az érettségi bizonyítvány megszerzése számos új tanulási-, és karrier-utat nyit meg a fiatalok előtt.

Az alábbi ábra szemlélteti azt a sok lehetőséget amiből a pályaválasztás előtt álló szülők és gyermekeik választhatnak:

mszr